Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze internetsite, is het mogelijk dat informatie op deze internetsite onvolledig of onjuist is.

Auteursrecht

Wij hebben op de inhoud van deze internetsite (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) het auteursrecht. Van deze internetsite mag een bezoeker daarom niets kopiƫren of veranderen.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite, het gebruik van informatie die via onze internetsite is verkregen of de onmogelijkheid om onze internetsite te kunnen raadplegen.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze internetsite brengen je naar internetsites van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze internetsites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.